<  หน้าหลัก ประวัติผู้สร้างเว็บ แบบทดสอบภาษีอากร คลังความรู้ภาษีอากร video เว็บบอร์ด กรมสรรพากร คลินิคภาษีกระทรวงการคลัง ภาษาจีน  >
### ประมวลรัษฎากร ###
ประมวลรัษฎากรฉบับ AEC ( ประมวลรัษฎากรและคำพิพากษาฎีกา อ้างอิงจาก www.rd.go.th    TH | EN  )
สารบัญประมวล ] ค้นหา ]
ระบบค้นฎีกา
คำพิพากษาฎีกาที่ 8273/2551
เรื่อง การออกหมายเรียก อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง
กฎหมาย ประมวลรัษฎากร มาตรา 9 มาตรา 30 และมาตรา 71 (1) พรบ จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ.2528 มาตรา 29 พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 และมาตรา 37