<  หน้าหลัก ประวัติผู้สร้างเว็บ แบบทดสอบภาษีอากร คลังความรู้ภาษีอากร video เว็บบอร์ด กรมสรรพากร คลินิคภาษีกระทรวงการคลัง ภาษาจีน  >
### ประมวลรัษฎากร ###
ประมวลรัษฎากรฉบับ AEC ( ประมวลรัษฎากรและคำพิพากษาฎีกา อ้างอิงจาก www.rd.go.th    TH | EN  )
สารบัญประมวล ] ค้นหา ]
ระบบค้นฎีกา
คำพิพากษาฎีกาที่ 5932/2552
เรื่อง หนังสือแจ้งการประเมิน
กฎหมาย ประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 36 , 37